Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi

18 Haziran-21 Temmuz 2018 - Boylam Psikiyatri Hastanesi - Ankara

Ders Konuları

 1. Psikiyatri Görüşmesi İlkeleri, Öykü Alma, Ruhsal Muayene, Ruhsal Belirti ve Bulguların Yorumu
 2. Şizofreni Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
 3. İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
 4. Depresyon Bozuklukları
 5. Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 6. Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar
 7. Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar
 8. Çözülme (Dissosiyasyon) Bozuklukları
 9. Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
 10. Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 11. Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
 12. Cinsel İşlev Bozuklukları
 13. Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
 14. Nörobilişsel Bozukluklar
 15. Kişilik Bozuklukları
 16. Klinik Ölçek Kullanımı ve Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması Yapılması
 17. Klinik Test Kullanımı
 18. Bilişsel Davranışçı Psikoterapilerle Yaşam Felsefesi Değişikliği Yaratma ve ADDT (Albert Ellis modeli)
 19. Bilişsel Terapi (Beck modeli)
 • Eğitim ve uygulamalar BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ’nde yapılacaktır.
 • Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu 30 iş günü, 240 saat sürecektir.
 • Kırk saati kuramsal, 200 saati uygulamalı eğitimden oluşacaktır.

Uygulamalı eğitimlerde:

 1. İlk görüşme,
 2. Test görüşmesi,
 3. Test gözlemi,
 4. Test değerlendirme ve raporlama,
 5. Grup terapisi gözlemi ve
 6. Vizitlere katılım
  uygulamaları da olacaktır.

 • Bütün kuramsal ve uygulamalı eğitimlerde yoklama yapılacak, eğitimin sonunda katılım belgesi verilecektir. Üç günden çok devamsızlığı olanların stajla ilişiği kesilecektir.
 • Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu’na katılabilmek için psikoloji 3 ya da 4’üncü sınıf lisans öğrencisi, mezunu ya da lisansüstü öğrencisi olmak gerekir.
 • Bütün katılımcılara, eğitim süresince öğle yemeği verilecek, Ankara’da bir merkezden BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ’ne ulaşım için servis sağlanacaktır.
 • Bütün katılımcılara eğitimin ilk günü 10 adet kitap verilecektir. Dolayısıyla kayıt ücreti, kitap ve eğitim gereçleri olarak geri verilecektir.

 • Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu kayıt ücreti 2.000 TL + KDV’dir. Kayıt ücreti bütün kuramsal ve uygulamalı eğitimlere katılmayı, eğitimin ilk günü verilecek 10 kitabı almayı, eğitim süresince hastanenin öğle yemeklerinden yararlanmayı ve servisle ulaşımı kapsar.
 • Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu kayıt ücretinin, EOS EĞİTİM ORGANİZASYONLARI,
  Halkbankası, Ankara, Merkez Şb. TR06 0001 2009 1940 0010 2601 74 IBAN no.lu hesabına yatırılması gerekmektedir.
 • Kayıt ücretini yatırdıktan sonra ilgili banka dekontu ya da fotokopisinin aşağıdaki adrese ya da faks numarasına ulaşması durumunda kayıt işleme alınır. Başvuruya ad-soyad, iletişim adresi, telefon no., e-mail, öğrencilik ya da mezuniyet belgesi eklenmelidir. Kayıt başvuruları ulaşan katılımcı adaylarının kayıtlarının onaylandığına ilişkin (e-mail yoluyla ya da yazılı) yanıt verilir. Eğitim sekreterliğinden onay almamış kayıt başvuruları geçersizdir.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu’nun Eğitim Koordinatörü Uzm. Psk. Bilge KOL’ dur.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca kendisiyle iletişime geçilebilir (0 312 812 00 12).
e-mail: egitim@boylampsikiyatri.com